Vlaanderen stelt zichzelf nieuwe ambitieuze doelstellingen

Door Geert Bourgeois op 9 maart 2018, over deze onderwerpen: Vlaamse regering

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois lanceert de Vlaamse regering ‘Vizier 2030: een 2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen. “Vlaanderen is bij de koplopers van Europa om de doelstellingen over duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties uit te werken en te implementeren in het beleid. We zetten hiermee concrete stappen naar het Vlaanderen dat we wensen in 2050”. Aldus minister-president Bourgeois.

In september 2015 legden de Verenigde Naties de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling vast. Deze resolutie roept alle lidstaten op om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te vertalen naar eigen doelstellingen en die te implementeren in het beleid.

Met de opmaak van dit 2030-doelstellingenkader komt Vlaanderen als één van de eersten tegemoet aan deze oproep, en zetten we tevens stappen om de doelstellingen voor Vlaanderen in 2050 te bereiken zoals Visie 2050 voorschrijft. Minister-president Bourgeois: “Het Vlaanderen dat we wensen in 2050 is een sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen dat welvaart en welzijn creëert op een slimme, innovatieve en duurzame manier en waarin iedereen meetelt”.

Vizier 2030 bestaat uit 49 ambitieuze doelstellingen met 2030 als horizon en met als focus de uitdagingen voor Vlaanderen. Een aantal voorbeelden:

  • In 2030 erkent Vlaanderen als lerende samenleving competenties en kwalificaties, waar ze ook verworven zijn.
  • Tegen 2030 is de groei van het BBP per capita in Vlaanderen minstens in stand gehouden en is daarbij een verdere ontkoppeling gerealiseerd tussen de economische groei enerzijds en het grondstoffenverbruik en de milieu-impact anderzijds.
  • Tegen 2030 komt Vlaanderen tot een volledige tewerkstelling en behoort Vlaanderen tot de top van Europa  inzake werkzaamheidsgraad met langere loopbanen en meer werkbare jobs.
  • Tegen 2030 is Vlaanderen koploper in de digitale economie en maatschappij, ondersteund door een volledig uitgerolde state-of-the-art digitale infrastructuur.
  • Op korte termijn groeit de besteding aan onderzoek en ontwikkeling naar 3% van het BBP, waarbij het aantal onderzoeks- en ontwikkelingswerkers sterk toeneemt, en daarna verbeteren we onze relatieve positie ten opzichte van de top van Europa.
  • Tegen 2030 is de energiekost voor de bedrijven op een eenzelfde concurrentieel niveau met de ons omringende landen.
  • Tegen 2030 sluiten we zoveel mogelijk kringlopen in functie van een circulaire economie en zijn de koolstofvoetafdruk en materialenvoetafdruk van de Vlaamse consumptie afgenomen in verhouding met de levenskwaliteit en zijn de voedselverliezen in Vlaanderen met 30% verminderd.
  • Tegen 2030 is er een verschuiving binnen de overheidsuitgaven naar investeringen, waardoor Vlaanderen inzake publieke investeringen bij de top van Europa hoort.

 

Na deze principiële goedkeuring winnen we het advies van alle strategische adviesraden in. Het is de bedoeling om nog voor de zomer “Vizier 2030” finaal goed te keuren.

 

Duurzaamheid betekent ook wederzijds respect. Als Vlaamse overheid willen we het goede voorbeeld geven en concrete doelstellingen opleggen aan het beleid. Op die manier kunnen ook toekomstige generaties genieten van het Vlaanderen van morgen”, besluit minister-president Geert Bourgeois.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is