Vaststelling als archeologische zone van nederzettingen van de ‘Bandkeramiek’ en van prehistorische sitecomplexen in alluviale context

Door Geert Bourgeois op 9 juli 2018, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed
Bandkeramiek’

Minister-president Geert Bourgeois stelt zes sites van de ‘Bandkeramiek’ en zes prehistorische sitecomplexen in alluviale context vast als archeologische zone. “Eerder archeologisch onderzoek in deze gebieden toont de aanwezigheid van een bijzonder rijk en gevarieerd archeologisch patrimonium aan”, aldus minister-president Geert Bourgeois.

Nederzettingen van de Bandkeramiek

De cultuur van de Bandkeramiek, zo genoemd naar de typische motieven georganiseerd in banden op hun aardewerk, arriveerde ongeveer 7000 jaar geleden in Vlaanderen. Het ging om inwijkelingen die vanuit het oosten naar onze streken migreerden en zich vestigden in enkele clusters van dorpen in de Haspengouwse leemstreek. Zeer typisch voor deze dorpen zijn de lange woonhuizen (tot soms wel 30 meter lang). 

De komst van de mensen van de Bandkeramiek vormt een bijzondere schakelperiode in onze geschiedenis. Het waren immers echte landbouwers die deze leefwijze in onze streken introduceerden. Tot de gewassen die zij verbouwden behoren verschillende graansoorten, peulvruchten, erwten en vlas. Daarnaast hielden ze ook vee (runderen, schapen, geiten, varkens).

Momenteel zijn er circa 25 van dergelijke nederzettingen in Vlaanderen bekend. Hiervan werden er zes geselecteerd voor vaststelling als archeologische zone:

Naar aanleiding van deze vaststelling publiceert het agentschap Onroerend Erfgoed binnenkort een onderzoeksrapport. 

 

Prehistorische sitecomplexen in alluviale context

Zones langs rivieren bevatten dikwijls een bijzonder rijk en goed bewaard archeologisch archief. Dat komt enerzijds omdat de rivieren en hun aangrenzende landschappen al vanaf de prehistorie bijzondere aantrekkingspolen waren voor de mens. Anderzijds is dit doordat de archeologische sites meestal afgedekt zijn door overstromingsafzettingen en dus bijzonder goed bewaard zijn. Het agentschap Onroerend Erfgoed voert daarom sinds enkele jaren onderzoek uit in deze landschappen.

Op basis van onderzoeken zijn er zes van dergelijke riviergebonden alluviale landschappen als representatief staal geselecteerd voor de vaststelling als archeologische zone.

Het gaat om de volgende zes prehistorische sites in alluviale context.

Juridische gevolgen

Wie werken wil uitvoeren in een vastgestelde archeologische zone, is sneller verplicht tot archeologisch vooronderzoek, namelijk wanneer de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 100 m² of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 300 m²of meer bedraagt.

Voor een verkavelingsvergunning ben je verplicht om een bekrachtigde archeologienota op te maken wanneer de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 300 m²of meer bedraagt. Dit geldt ook wanneer de betrokken percelen slechts gedeeltelijk in een vastgestelde archeologische zone gelegen zijn.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is