Unesco zet deur op een kier voor WO I-Werelderfgoeddossier

Door Geert Bourgeois op 15 mei 2018, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed

Ik ben verheugd dat Unesco haar beslissing herbekijkt en de deur op een kier zet om de WO I-sites te erkennen als werelderfgoed”, reageert minister-president Geert Bourgeois op de beslissing van ICOMOS om het WO I-dossier uit te stellen en eerst een fundamenteel debat te voeren over de plaats van recent conflict gerelateerd erfgoed op de Werelderfgoedlijst. “Met het bijgestelde advies krijgen we een bijkomende kans om aan te tonen dat dit een herdenkingsdossier is dat gaat over vrede, waarden, individuen en verzoening. Net de grondprincipes die aan de basis liggen van de oprichting van Unesco.

In 2017 diende Vlaanderen, samen met Wallonië en Frankrijk, een dossier in om 139 begraafplaatsen en herdenkingsmonumenten van de Eerste Wereldoorlog te erkennen als UNESCO Werelderfgoed. De International Council on Monuments and Site (ICOMOS), het onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan van het Werelderfgoedcomité evalueerde de afgelopen maanden het dossier. Begin dit jaar bezorgde ICOMOS een tussentijds negatief advies omtrent de inschrijving van het WO I-dossier op de Werelderfgoedlijst.

Als antwoord bezorgde Vlaanderen, samen met de Waalse en Franse partners, aanvullende informatie aan ICOMOS met een weerlegging van de bezwaren en bedenkingen. Op basis van deze informatie heeft ICOMOS zijn definitief advies nu bijgesteld. Het adviesorgaan stelt voor om het dossier “uit te stellen” en eerst een grondig debat te voeren over de plaats van recent conflict gerelateerd erfgoed op de Werelderfgoedlijst.

De vrees bij Unesco-kringen om met het WO I-dossier een precedent te scheppen en de Werelderfgoedlijst open te stellen voor conflicten die vandaag politiek nog zeer gevoelig liggen is groot”, aldus minister-president Bourgeois. “Het is een goede zaak dat het advies niet langer negatief is. Op die manier krijgen we de gelegenheid om te tonen dat we een zeer sterk en uniek dossier hebben waar een boodschap van vrede en verzoening centraal staat.

Het definitieve besluit over een herwerking, weigering of erkenning van de WO I-nominatie wordt genomen tijdens de jaarlijkse zitting van het Werelderfgoedcomité, van 24 juni tot 4 juli in Bahrein. Daar zal ook een Vlaamse delegatie aanwezig zijn om ons dossier te behartigen.

Het zal niet de eerste keer zijn dat het Werelderfgoedcomité een debat voert over conflict gerelateerd erfgoed. Voorafgaand aan de inschrijving van het concentratiekamp van Auschwitz in Polen in 1979 en van de ruïnes van Hiroshima in Japan in 1996 waren er ook verhitte discussies. Beide sites zijn vandaag erkend als Werelderfgoed.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is