Tijd voor een nieuwe China-strategie

Door Geert Bourgeois op 18 april 2023

Vandaag debatteerde het Europees Parlement in Straatsburg over de aan te nemen houding ten aanzien van China. De recente ongelukkige uitspraken van de Franse president Macron over Taiwan wakkerden dit hoognodige debat aan. “We mogen niet naïef zijn en moeten de risico’s reduceren, maar wel zonder ons trans-Atlantisch partnerschap op de helling te zetten”, aldus N-VA-delegatieleider Geert Bourgeois.

Laat China slapen, want als China ontwaakt, zal de aarde schudden”, zo waarschuwde Napoleon 200 jaar geleden. Welnu, vandaag ís China een gigant, de tweede grootste economie ter wereld en een enorme militaire kernmacht. Bovendien is het een meesterlijke strateeg die zich wereldwijd opdringt via de nieuwe zijderoute, in Afrika en in Zuid-Amerika. Het is hoogtijd om de EU-visie ‘China is een partner, een concurrent en een rivaal’ aan te vullen met een economische veiligheidsstrategie.

China blijft een handelspartner

Ontkoppelen van China is geen goede optie, wel moet ons handelstekort van zowat 400 miljard euro drastisch verminderen.

De EU moet het multilateralisme blijven omarmen. Bovendien zakt onze omslag naar hernieuwbare energie als een pudding in elkaar zonder zeldzame aardmaterialen waarvoor China zich strategisch zo goed als incontournable gemaakt heeft. Deze afhankelijkheid moet dringend aangepakt worden en had vóór 'Fit for 55' onder ogen genomen moeten worden.

Economische veiligheid moet prioriteit worden

We moeten wel de-risken, de risico’s reduceren.

  • door een slimme open strategische autonomie met o.a. investeringen in cruciale sectoren,
  • door snel met belangrijke handelsakkoorden te sluiten en onze aanvoerlijnen te diversifiëren. Het groen-links-liberale ideologische verzet tegen onder andere het Mercosur-akkoord heeft immense economische en geostrategische gevolgen.
  • Door kritieke infrastructuur en strategische investeringen niet aan China over te laten.

Trans-Atlantisch partnerschap op de helling zetten is een grote blunder

Het is nefast om zoals Macron de indruk te wekken dat Taiwan een zaak van de VS en China is. Dit is de snelste weg om er als EU alleen voor te staan in de steun aan Oekraïne. We mogen het trans-Atlantisch partnerschap niet uiteen laten spelen.

De N-VA roept dus op om niet te ontkoppelen, maar te ontwaken en eenheid te betonen in het EU-beleid ten aanzien van China.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is