Reactie minister-president Geert Bourgeois op EU-Singapore advies: “moet opnieuw slagkracht geven aan het EU-handelsbeleid”

Door Geert Bourgeois op 16 mei 2017
Geert Bourgeois

Vlaams minister-president Geert Bourgeois reageert tevreden op het advies van het Europees Hof van Justitie (EHJ) in de EU-Singapore zaak. Dat houdt in dat het nu buiten kijf staat dat de Europese Unie exclusief bevoegd is voor alle handelsgerelateerde aspecten, terwijl de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten een gemengde bevoegdheid is. Hiermee zit het Hof van Justitie volledig op de lijn van de Vlaamse Regering.

De Minister-president herhaalt het voorstel uit de visienota van de Vlaamse Regering op de toekomst van de Europese Unie om nu snel werk te maken van een intelligente opsplitsing tussen handelsakkoorden enerzijds en de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten anderzijds zodat de toepassing van deze ISDS of ICS-akkoorden beperkt kan worden tot die lid- en deelstaten die het goedkeuren. De minister-president heeft altijd voorgehouden dat handel een exclusieve bevoegdheid is van de Europese Unie, en dat wordt nu ook bevestigd in de EU-Singapore zaak. 

Het EHJ-advies heeft verstrekkende gevolgen voor toekomstige strategische handelsakkoorden zoals met de Verenigde Staten, Japan, Mexico en binnenkort ook met het Verenigd Koninkrijk.Het vrijhandelsakkoord waarover momenteel wordt onderhandeld tussen de EU en Singapore  is weliswaar nog gemengd aangezien de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten en vrijhandelaspecten nog samen in een akkoord behandeld worden.

 

Minister-president Geert Bourgeois: “Een slagkrachtige Europese Unie betekent een Unie die zich op haar kerntaken focust en meerwaarde genereert, en een van die kerntaken is het internationale handelsbeleid. Nu is voor eens en voor altijd duidelijk dat handelsakkoorden een exclusieve bevoegdheid zijn van de Europese Unie”.

 

Toch betekent dit volgens de minister-president niet dat de lid- of deelstaten daardoor minder zouden wegen op het EU-handelsbeleid. “Allerminst. Vooraleer de Europese Commissie onderhandelingen opstart voor een vrijhandelsakkoord met een derde land, moeten de lidstaten – en in ons land ook de deelstaten – eerst het mandaat goedkeuren. Dit mandaat is de basis van de onderhandelingen, en het is cruciaal dat de stem van de lid- en deelstaten hier aan bod komt. We hebben ons in het verleden trouwens altijd heel actief opgesteld in deze voorbereidende gesprekken. Vlaanderen kent zijn belangen en deelt zijn doelstellingen in volle transparantie”. Bourgeois verwijst ook naar de handelsstrategie die de Vlaamse regering in november 2016 heeft goedgekeurd. (Ter info: http://www.geertbourgeois.be/nieuws/vlaamse-regering-keurt-strategieen-o... )

 

EU moet motor zijn van vrije en eerlijke handel

Een handelsakkoord moet in de toekomst niet meer geratificeerd worden door de nationale parlementen“Dit moet het EU-handelsbeleid wereldwijd opnieuw slagkracht geven en een tweede CETA-saga vermijden. Wij leven in Vlaanderen van de internationale handel: een op zes jobs hangt hiervan af. In tijden van opkomend protectionisme is het daarom cruciaal dat de EU een motor blijft van vrijhandel wereldwijd. Zeker met de cruciale Brexit-onderhandelingen voor de deur moet de EU in staat zijn om nieuwe handelsakkoorden af te sluiten”, besluit Bourgeois.

 

De minister-president roept de EU-raad Handel ook op om op korte termijn nu ook een kader uit te werken voor vrije en eerlijke handel.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is