Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Geert Bourgeois op 5 juli 2022

Vandaag stemde het Europees parlement over de digitale markten- en dienstenwet, waarmee onder meer de almacht van techreuzen aan banden wordt gelegd. Een goede zaak, al dreigt met een van de voorstellen de vrije meningsuiting onder druk te staan. De N-VA stemde voor de Digital Market Act (DMA), …

Door Geert Bourgeois op 22 juni 2022, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europese handel

Geert Bourgeois, N-VA-delegatieleider in het Europees Parlement en coördinator in de commissie Internationale Handel, verwelkomt de herziening van het beleid over handel en duurzame ontwikkeling (TSD) van de Europese Commissie, maar waarschuwt dat nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen de EU …

Door Johan Van Overtveldt, Geert Bourgeois op 22 juni 2022, over deze onderwerpen: Europees beleid, Klimaat

Twee weken geleden draaiden de stemmingen over het pakket aan klimaatwetten, “Fit For 55”, uit op een fiasco. De hervorming van het emissiehandelssysteem haalde geen meerderheid, en andere daaraan gekoppelde dossiers werden door de rapporteurs teruggetrokken. Na wat oplapwerk door en tussen de drie …

Door Geert Bourgeois op 22 juni 2022

Geert Bourgeois, N-VA-delegatieleider in het EP en coördinator in de commissie Internationale Handel verwelkomt de herziening van het beleid inzake handel en duurzame ontwikkeling (TSD) van de Europese Commissie, maar waarschuwt dat nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen de EU-handelsovereenkomsten …

Door Geert Bourgeois op 5 mei 2022

Functie en verantwoordelijkheden Je loopt stage bij Europees parlementslid Geert Bourgeois in een boeiende werkomgeving waarin u rechtstreeks kan meewerken aan het Europees beleid van N-VA. Je ondersteunt het parlementslid bij de voorbereiding van zijn parlementaire werk. Je werkt vanuit het …

Door Geert Bourgeois op 3 mei 2022, over deze onderwerpen: Democratie, Europees beleid

De N-VA-delegatie in het Europees Parlement verzet zich tegen een voorstel over een nieuwe kieswet. Dat voorstel beoogt een zekere harmonisatie, maar wil bovenal een EU-breed kiesdistrict voor 28 extra Europese parlementsleden, te verkiezen op transnationale kieslijsten. “Eén grote federale …