Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Geert Bourgeois op 12 december 2023

De N-VA verwelkomt het voorstel in het Europees parlement dat pleit voor een efficiënt, doeltreffend EU-kader om Kleine Modulaire Reactoren (SMR’s) te stimuleren. De N-VA-delegatie in het Europees Parlement is tevreden dat de Europese geesten ten aanzien van kernenergie eindelijk gerijpt zijn. “Het …

Door Geert Bourgeois, Johan Van Overtveldt op 12 december 2023, over deze onderwerpen: Energiebeleid, Europees beleid

Het Europese parlement wil de ontwikkeling van Kleine Modulaire Reactoren (SMR’s) stimuleren. De Europese N-VA-delegatie is tevreden dat de Europese geesten ten aanzien van kernenergie eindelijk gerijpt zijn. “Het is onvoorstelbaar en eigenlijk hoogst onverantwoordelijk dat het zo lang duurde, maar …

Door Geert Bourgeois op 22 november 2023

Geert Bourgeois, N-VA-delegatieleider in het Europees Parlement, verwerpt de institutionele ‘Big Bang’ voorgesteld in het rapport Verhofstadt: “Dit is een centralistisch paars-groen pamflet, een niet onderbouwd pleidooi voor een Europese superstaat en gigantisme wat zal leiden tot een enorme …

Door Geert Bourgeois op 21 november 2023

Geert Bourgeois, delegatieleider in het Europees Parlement, verwerpt het recente rapport-Verhofstadt dat een institutionele ‘Big Bang’ behelst. Daarin stelt Guy Verhofstadt (Open Vld) met enkele andere Europarlementariërs voor om het Verdrag van Lissabon te hervormen. “Dit is een centralistisch …

Door Geert Bourgeois, Johan Van Overtveldt, Sofie Joosen op 8 november 2023

De Vlaamse boer heeft dringend nood aan meer marktmacht. Dat is de conclusie in het plan van Europarlementsleden Geert Bourgeois en Johan Van Overtveldt en Vlaams Parlementslid Sofie Joosen. Ze bepleiten de mogelijkheid voor landbouwers om zich te verenigingen in productenorganisaties, zodat ze een …

Door Johan Van Overtveldt, Geert Bourgeois op 15 september 2023

Aan de vooravond van het laatste politieke werkjaar van deze Commissie maken Europarlementsleden Geert Bourgeois en Johan Van Overtveldt zich grote zorgen over de staat van de Europese competitiviteit, het gebrek aan inspiratie en vooral daadkracht van de Europese Commissie. “Op deze manier dreigt …