Oproep Bouwmeesterscan is schot in de roos

Door Geert Bourgeois op 20 februari 2018, over deze onderwerpen: Vlaamse regering

Op initiatief van Vlaams minister-president Geert Bourgeois, lanceerden de Vlaamse Regering en de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck in december 2017 een oproep tot kandidaatstelling bij lokale besturen voor de Bouwmeesterscan. Met 60 aanmeldingen blijkt dit een schot in de roos.

Lokale besturen konden zich van 22 januari tot 12 februari kandidaat stellen voor de bouwmeesterscan. 60 gemeenten beantwoordden deze oproep positief. Voor 2018 zijn er 30 scans voorzien, daarom zal een stuurgroep op korte termijn beslissen welke gemeenten dit jaar nog aan bod komen.

 “Uit de voorbereidende gesprekken bleek dat reeds heel wat besturen actief zijn en een basis leggen voor de opmaak van een gemeentelijk beleidsplan Ruimte. Deze 60 aanvragen bewijzen dat de tool van de bouwmeesterscan als geroepen komt om mee de omslag naar een duurzamer ruimtegebruik te maken”, aldus minister-president Bourgeois.

 Met de scan gaat een multidisciplinair team van deskundigen na of het huidige ruimtegebruik en het gevoerde beleid van de gemeenten de ruimtelijke troeven optimaal benutten. Daarbij zal ook het lokale niveau op het terrein betrokken worden. Naast het onderzoeksteam van de Vlaamse overheid zal er ook een projectteam samengesteld worden op lokaal niveau.

Alle acties zullen nadien geëvalueerd worden aan de hand van drie criteria: de sociaal maatschappelijke winsten, de bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en de financiële impact ervan.

 “Het is een sterk signaal voor de omslag in het ruimtelijk beleid dat 60 gemeentes meteen intekenden. Het bewijst de positieve stimulans van de bouwmeesterscan in de transitie naar een duurzame leefomgeving.”, besluit minister-president Bourgeois.  

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is