Onroerend Erfgoedbeleid zet met wijzigingen resoluut in op draagvlak

Door Geert Bourgeois op 9 februari 2018, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed

Voor de wijzigingen in het Onroerenderfgoeddecreet legde Vlaams minister-president Geert Bourgeois, ook bevoegd voor onroerend erfgoed, zijn oor opnieuw te luisteren bij de verschillende stakeholders en betrokkenen. De wijzigingen die nu voorliggen zijn het resultaat van een breed overleg. 

In uitvoering van het regeerakkoord en de beleidsnota zijn de eerste resultaten van het Onroerenderfgoeddecreet en de effecten ervan op het terrein geëvalueerd en samengevat in een conceptnota. Om tegemoet te komen aan enkele bezorgdheden en knelpunten is het ontwerpdecreet nu gewijzigd bij de 2de principiële goedkeuring.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het oppervlaktecriterium van 3000m² wordt niet verhoogd naar 5000m² en blijft vastgesteld op 3000m² buiten archeologische zones.
  • De mogelijkheid tot het verlenen van vrijstellingen archeologienota door erkende onroerende erfgoedgemeenten wordt beperkt tot percelen van maximaal 5000m². Daarnaast worden de criteria voor vrijstellingen op gemeentelijk niveau voor de opmaak van een archeologienota aangescherpt. 
  • Het toepassingsgebied van de ‘archeologienota met beperkte samenstelling’, de archeologienota light, zal verruimd worden in de Code van Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie
  • De premie voor buitensporige opgravingskosten wordt verhoogd tot 80% en er komt een nieuwe premie voor verplicht uit te voeren archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem

Een bijkomende premie van 10% kan worden toegekend als beloning voor regelmatig onderhoud en goed beheer.

“We doen er alles aan om in Vlaanderen een kwaliteitsvol erfgoedbeheer uit te bouwen. Daarom hebben we het decreet zoals afgesproken geëvalueerd en aangepast”, aldus minister-president Geert Bourgeois.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is