Nieuw record voor Vlaamse export in 2018

Door Geert Bourgeois op 29 maart 2019, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid, Vlaamse regering

Vlaamse bedrijven voerden in 2018 voor maar liefst €328 miljard uit. In 2018 steeg de Vlaamse export met 3,45% in vergelijking met €317 miljard in 2017. Dit is de 9de uitvoerstijging op rij waardoor onze export een nieuw record vestigt. Vlaanderen is wereldwijd de 15de grootste exporteur.

Vlaanderen tekent alweer voor ruim 83% van de totale Belgische uitvoer. Wallonië klopt af op 14%, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 2%.

De afgelopen regeerperiode steeg de Vlaamse export met maar liefst 11,5% of bijna 34 (33,8)miljard euro.

Export is dé levenslijn van Vlaanderen. We zijn de meest open economie ter wereld en bekleden de 15de plaats van exportnaties wereldwijd. Onze uitvoer staat in voor een op de drie Vlaamse jobs. “Voor mij was dit dan ook een van mijn absolute prioriteiten deze regeerperiode. Ik ben tevreden met deze resultaten. We moeten hier op blijven inzetten”, aldus Geert Bourgeois.

Het leeuwendeel (71,1%) van de Vlaamse export ging in 2018 naar landen binnen de EU-28, met de buurlanden Duitsland, Nederland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Luxemburg op kop. “Dit bewijst het enorme belang van onze eengemaakte interne markt voor een kleine natie als Vlaanderen”, zegt minister-president Geert Bourgeois.

Maar de minister-president waarschuwt tevens voor de gevolgen van de Brexit: “We doen het ongelofelijk goed in Vlaanderen, maar ik hoop, in het belang van de Vlaamse welvaart, dat mijn opvolger ook nog met dergelijke goede exportcijfers kan komen. Een harde Brexit is een zeer grote bedreiging. Als het VK uit de Unie tuimelt zonder akkoord, staan volgens de KU Leuven maar liefst 28.000 Vlaamse jobs en 2,6% van het BBP op de helling."

Buiten Europa is er vooral een opvallende stijging in de export naar Afrika (9,7%), de Verenigde Staten (5,5%) en Canada (17,3%).“De stijging van 17% in de exportcijfers naar Canada is een goede zaak voor de Vlaamse economie. De nauwe economische verwevenheid tussen Canada en de Europe Unie en Vlaanderen die resulteerde in het CETA-vrijhandelsakkoord draagt zo bij aan onze Vlaamse welvaart. Als we onze exportcijfers willen veilig stellen moeten we ook in de toekomst blijven werken aan sterke handelsrelaties met landen buiten de Europese Unie”, aldus de minister-president.

VLAAMSE IMPORT: hoogste score ooit

De Vlaamse invoer van buitenlandse goederen bereikte dit jaar een record stijging van 5,56% vergeleken met 2017. Zo steeg de Vlaamse invoer tot bijna €317,3 miljard. De Vlaamse invoer scoorde het hoogst vanuit Nederland met een stijging van 9,64%.

VLAAMSE HANDELSBALANS: POSITIEF

De nieuwe Vlaamse handelsbalans is dus met ongeveer €11 miljard positief.

De minister-president besluit met zijn “grote waardering te uiten voor Flanders Investment & Trade (FIT), onze durvende en innoverende ondernemers en onze uitstekende Vlaamse arbeidskrachten”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is