Krachtig herstelplan internationale handel nodig

Door Geert Bourgeois op 28 mei 2020

De wereldwijde handel is ten gevolge van de coronacrisis fors gedaald. Terugwinnen van het verloren terrein en daarbovenop versterken van de internationale handel is een van de sleutelelementen om tot herstel te komen na de pandemie.

In de commissie internationale handel zat Commissaris Hogan in grote mate op dezelfde lijn als de N-VA. De EU moet nu meer dan ooit wereldwijd leiderschap opnemen en open en op regels gebaseerde handel vrijwaren. Anderzijds moeten we niet naïef zijn en moeten we onze strategische autonomie versterken door een slimme mix van diversificatie van de aanvoerlijnen, voorraden en intelligente reshoring. Op mijn vraag zal de Commissie criteria ontwikkelen om Europese strategische sectoren te definiëren.

Steun voor onze KMO’s bij de export zal van kapitaal belang zijn. Zij staan in voor 87% van de export. Voor de N-VA moet er in elk toekomstig vrijhandelsakkoord een apart KMO-hoofdstuk staan. Wij vragen een krachtig KMO-export actieplan.

De N-VA vroeg ook specifieke maatregelen voor onze bedreigde staalsector waar duizenden en duizenden jobs dreigen verloren te gaan. De invoerquota en/of de quotamodaliteiten moeten aangepast worden. Dumping moet aangepakt worden.

Tot slot vroegen wij aandacht voor de ontbossing in het Amazonegebied. De Commissaris bevestigde dat er een actieplan komt en dat de EU in het kader van het Mercosur handelsakkoord druk uitoefent op de Amazonelanden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is