Hogeschoolplein in Leuven voorlopig beschermd

Door Geert Bourgeois op 4 april 2016, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, heeft het Hogeschoolplein in Leuven voorlopig beschermd als stadsgezicht. Deze bescherming kadert in een ruimer beschermingspakket dat in samenspraak met de Stad Leuven in 2015-2016 wordt uitgewerkt. Het omvat onder meer de Grote Markt, maar ook enkele markante stadswoningen en enkele villa’s en kasteeldomeinen in de stadsrand.

 

Het Hogeschoolplein is een mooi bewaard neoclassicistisch plein en wordt beschermd als stadsgezicht door de hoge stedenbouwkundige waarde.

Het werd in de vroege 19de eeuw aangelegd door stadsarchitect Charles-François de Rare en moest de mmonumentale gevel van het toen nieuwgebouwde Pauscollege meer tot zijn recht doen komen.

De ‘Place Impériale’, zoals het Hogeschoolplein toen heette, werd een stemmig rechthoekig plein, rondom gekasseid en in het midden voorzien van een rechthoekig (gras)veld dat in 1812 omzoomd werd met een dubbele rij lindebomen (ondertussen vervangen door kastanjebomen). Ook vandaag nog is het plein een kleine groene oase in het Leuvense stadsweefsel. Rondom het plein werd de bestaande bebouwing aangevuld met uniforme, oorspronkelijk wit bepleisterde lijstgevels.

Procedure:

In principe volgt, na het doorlopen van de procedure met onder meer een openbaar onderzoek, binnen de negen maanden de definitieve bescherming.

 

Achtergrondinformatie

Vanaf 1838 werd op het plein markt gehouden: eerst in ijzerwaren en allerhande recipiënten waardoor het plein in de volksmond de ‘Pottekensmarkt’ werd genoemd. Vanaf 1886 werd er wild verhandeld en rond de jaren 1920 pluimvee, waardoor het plein ook de naam ‘Kiekenmarkt’ kreeg. In 1922 werd het plein nogmaals heraangelegd bij de inhuldiging van het standbeeld voor André Dumont, hoogleraar aan de Leuvense Universiteit en ontdekker van de steenkoolbekkens in Limburg.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is