Eerste schijf van 2,2 miljoen voor restauratie districtshuizen in Antwerpen

Door Geert Bourgeois op 11 mei 2017, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van 2.200.000 euro toe aan de stad Antwerpen voor het uitvoeren van restauratiewerken aan vier districtshuizen in Antwerpen


Dankzij een meerjarenpremieovereenkomst kan de stad Antwerpen de komende drie jaar rekenen op een premie van 6,3 miljoen euro, verdeeld in drie schijven, voor de restauratie van zes als monument beschermde districtshuizen. De zes panden hebben een symbolische waarde en zijn een herkenningspunt voor de bewoners van het betreffende district. Omwille van de erfgoedwaarde van de iconische gebouwen wenst de stad Antwerpen de gebouwen te behouden, te valoriseren en open te stellen voor de bevolking.

Voor elk van de zes beschermde monumenten is recent een beheersplan opgemaakt. De stad Antwerpen wenst dit waardevol erfgoed volledig in te zetten voor de dienstverlening aan de burgers. De stad streeft naar een maximale publieke ontsluiting, integrale toegankelijkheid en een optimale klantgerichtheid en loketwerking. 

Met de eerste schijf van 2,2 miljoen euro zullen de districtshuizen van Antwerpen, Merksem, Borgerhout en Ekeren gerestaureerd worden, zodat ze hun functie kunnen blijven opnemen. 

Achtergrondinformatie


Het districtshuis van Antwerpen 1845-1846 (Feestzaal ‘De Harmonie’ en de voormalige oranjerie) is een ontwerp van architect Pieter Dens. Het was de eerste grote verwezenlijking van de latere stadsarchitect. De daken en de gevels van het pand krijgen, net als het schrijnwerk, metselwerk en schilderwerk van het interieur een restauratiebeurt.

Het districtshuis van Merksem  (1961 -1968) is een geslaagde combinatie van strakke moderne eenvoud met een eigentijdse uitvoering en een klassieke gevelopbouw met traditionele materialen. De gevel van het districtshuis wordt gereinigd en gerestaureerd.


Het districtshuis van Borgerhout  ( 1186-1889)  is gebouwd in neo-Vlaamse-renaissancestijl. De daken van het districtshuis worden gerestaureerd.

Het districtshuis van Ekeren (Kasteel Veltwijckhof) is in oorsprong een zestiende-eeuws lusthof, gebouwd in traditionele bak- en zandsteenstijl en gelegen binnen een omgracht landschapspark. De gevels, het ijzerwerk, het metselwerk en de daken, maar ook het torenuurwerk in het poortgebouw wordt gerestaureerd. Het districtshuis heeft  een raad- en trouwzaal. De district- en loketwerking zijn ondergebracht in het poortgebouw. Verschillende zalen in het gebouw zijn geschikt voor tentoonstellingen, festiviteiten, schoolbezoeken….

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is