2,2 miljoen euro voor de restauratie van de districtshuizen in Merksem en Hoboken

Door Geert Bourgeois op 2 mei 2018, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed
Districtshuis in Merksem

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van 2.200.000 euro toe voor de restauratie van de districtshuizen van Merksem en Hoboken

Dankzij een meerjarenpremieovereenkomst kan de stad Antwerpen voor een periode van drie jaar (2017-2019) rekenen op een erfgoedpremie van 6,3 miljoen euro, verdeeld in drie schijven, voor de restauratie van zes als monument beschermde districtshuizen. “De zes panden hebben een symbolische waarde en zijn een herkenningspunt voor de bewoners van het betreffende district. Omwille van de erfgoedwaarde van de iconische gebouwen worden ze behouden, gevaloriseerd en permanent opengesteld voor de bevolking”, aldus Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Voor elk van de zes beschermde monumenten is recent een beheersplan opgemaakt. Op die manier krijgen we meer inzicht in de bouwhistorie en gebruiksevolutie, in de inventaris van de erfgoedelementen en de beschrijving van de erfgoedwaarde.

De stad Antwerpen wil dit waardevolle erfgoed volledig inzetten voor dienstverlening aan de burgers. Ze streeft naar een maximale publieke ontsluiting, integrale toegankelijkheid en een optimale klantgerichtheid en loketwerking. 

Na de eerste schijf maakt de Vlaamse overheid nu een tweede premie vrij van 2,2 miljoen euro voor de restauratie van de districtshuizen van Merksem en Hoboken.

Het districtshuis van Merksem is gebouwd tussen 1961 en 1968. Het monument is een mooi voorbeeld van naoorlogse architectuur met monumentale gevelpartijen met classicistische vormen, uitgevoerd in vertrouwde materialen. Het gebouw symboliseert macht en stabiliteit en is sober en strak gebouwd. Het interieur van het districtshuis wordt gerestaureerd.

Het districtshuis van Hoboken, kasteel Sorghvliedt, ligt in een park met vijver en een gedeeltelijk bewaarde omgrachting. Het kasteel is gebouwd in de eerste helft van de achttiende eeuw. De buitengevels van het kasteel worden gerestaureerd. 


 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is