2 miljoen euro voor restauratie en herbestemming van de voormalige landloperskolonie van Merksplas, kandidaat voor een erkenning als UNESCO-werelderfgoed

Door Geert Bourgeois op 27 juni 2018, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van 2.094.655,35 euro toe aan het gemeentebestuur Merksplas en Kempens Landschap vzw voor de zevende fase in de restauratie en herbestemming van de voormalige landloperskolonie van Merksplas. Samen met de kolonie Wortel en gelijkaardige koloniën in Nederland stelt de site zich kandidaat om erkend te worden als UNESCO werelderfgoed.

Met de achtste restauratiefase restaureren we de gevels van de kapel. Het voegwerk wordt op de oorspronkelijke manier aangebracht, en de glas-in-lood ramen worden opnieuw vervaardigd, op basis van bewaarde relicten in enkele ramen. Na de restauratiewerken zal de kapel als polyvalente zaal gebruikt worden”, aldus minister-president Geert Bourgeois.

Ik geloof dat we voor de Koloniën van Weldadigheid een sterk en uniek dossier op tafel hebben liggen voor een erkenning als werelderfgoed. We hebben er de afgelopen maanden alles aan gedaan om de uitzonderlijke universele waarde van de voorgedragen sites te beklemtonen. Ook al heeft ICOMOS zich niet positief uitgelaten, toch is het al eerder gebeurd dat zijn advies niet gevolgd werd. Er is zeker hoop dat het project zijn al bijzondere erfgoedstatus nog als werelderfgoed erkend ziet. Een erkenning betekent een visitekaartje dat het draagvlak voor ons erfgoed nog versterkt”, besluit minister-president Geert Bourgeois.  

In 2012 sloten de Vlaamse overheid, het gemeentebestuur van Merksplas en de provincie Antwerpen een meerjarige overeenkomst voor de restauratie en herbestemming van de voormalige landloperskolonie van Merksplas. Het restauratiedossier om de gebouwen op de site te restaureren en te herbestemmen telt in zijn geheel tien restauratiefasen, gespreid over tien jaar.

In vorige restauratiefasen zijn premies toegekend om dringende instandhoudingswerken uit te voeren, het dak van de kapel, de gevels van het toekomstige bezoekerscentrum en de open schuren te restaureren, het bezoekerscentrum in de Grote Hoeve in te richten, de paardenstallen te restaureren, het noordelijk woonstalhuis van de Grote Hoeve te restaureren en te herbestemmen tot woningen en om de twee grote koeienstallen casco te restaureren. Ook is er een premie toegekend om de graanschuur, de hangar en de quarantaineschuur te restaureren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is