Nieuws over dit onderwerp

Minister-president Bourgeois trapt campagne Heerlijk Helder af

Op maandag 5 februari geeft minister-president Geert Bourgeois met de Heerlijk Helderdag het startschot voor de Heerlijk Heldercampagne, die focust op heldere en duidelijke communicatie vanuit de …

Vlaamse regering trekt kaart van digitale overheid

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en viceminister-president Liesbeth Homans keurt de Vlaamse regering vandaag het voorontwerp van het bestuursdecreet principieel goed “Met dit …

‘Bouwmeester Scan’ helpt gemeentebesturen evolueren naar een duurzamer ruimtegebruik

Op initiatief van Geert Bourgeois, Vlaams minister-president, lanceren de Vlaamse Regering en de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck een oproep aan gemeentebesturen om zich kandidaat te stellen voor …