Nieuws over dit onderwerp

Limburg zet economische heropleving onafgebroken door

Terwijl de werkloosheidsgraad in de provincie Limburg na de sluiting van Ford Genk en haar toeleveranciers in januari 2015 nog 9,1% bedroeg (in Vlaanderen 8%), bedroeg de werkloosheidsgraad eind …

Vlaamse regering beantwoordt maatschappelijke uitdagingen met experimenten

Op voorstel van Vlaams minister-president Geert Bourgeois keurt de Vlaamse Regering een conceptnota goed waarmee de overheid met experimentwetgeving of proefprojecten beleidsruimte kan creëren. Dit …

8 miljoen euro voor humanitaire hulp bij klimaatrampen in ontwikkelingslanden

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois kent de Vlaamse Regering vandaag 8.357.000 euro toe aan 6 noodhulp- en ontwikkelingssamenwerkingsprojecten hoofdzakelijk in zuidelijk Afrika. De …