Onroerend erfgoed

 

 

 

 

 

 

 

Onroerend Erfgoed omvat alles wat te maken heeft met archeologie, monumenten, landschappen, varend erfgoed en heraldiek. Een modern en krachtdadig onroerend erfgoedbeleid kan en mag zich niet beperken tot het klassieke beschermingsinstrumentarium.

Tijdens de vorige regeerperiode is de volledige regelgeving met betrekking tot het onroerend erfgoed onder mijn impuls vernieuwd. Dit Onroerenderfgoeddecreet brengt een hele ommezwaai met zich mee: de Vlaamse overheid evolueert van een controlerende naar een kaderstellende kennisadministratie, waarbij oplossingsgerichtheid één van de sleutelwoorden moet worden. Onroerenderfgoedzorg is een opdracht van iedereen. Het hoort een verhaal van dialoog te zijn en van het delen van kennis en informatie. Onroerenderfgoedzorg draagt op die manier bij tot een betere samenleving. Investeringen in onroerend erfgoed hebben een sociale, culturele, ruimtelijke maar ook onmiskenbaar een economische meerwaarde. Onder meer met de Vlaamse Erfgoedkluis wil ik privé-investeerders warm maken om erfgoedprojecten te ontwikkelen. In deze regeerperiode zal ik sterk investeren in het draagvlak voor onroerend erfgoed bij de brede bevolking en bij alle belanghebbenden.

 

Interessante links

http://www.onroerenderfgoed.be

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/

http://www.herita.be

Volg Onroerend Erfgoed op Facebook en Twitter

 

Nieuws over dit onderwerp

Voorlopige bescherming van Villa t’Onzent en omgevende tuin in Kortrijk.

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, heeft de ‘Villa t’Onzent’ en omgevende tuin, gelegen op de hoek van de Sint-Amandslaan en de Kollegestraat in …

Onroerend Erfgoedbeleid zet met wijzigingen resoluut in op draagvlak

Voor de wijzigingen in het Onroerenderfgoeddecreet legde Vlaams minister-president Geert Bourgeois, ook bevoegd voor onroerend erfgoed, zijn oor opnieuw te luisteren bij de verschillende stakeholders …

Voorlopige bescherming van de middenschool met overdekte binnenplaats in Vilvoorde

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, heeft de middenschool met overdekte binnenplaats voorlopig beschermd als monument. “De middenschool in Vilvoorde …