Buitenlands Beleid

De Vlaamse samenleving is open en richt haar blik op de wereld. Met onze open economie zijn we ook meer dan andere landen en regio's afhankelijk van de internationale omgeving en van internationale ontwikkelingen. Om vooruit te gaan, moet Vlaanderen meer dan ooit verbonden zijn met het buitenland. Daarom zal ik een ambitieus Vlaams buitenlands beleid voeren, op basis van vijf strategische doelstellingen:

  1. de belangen van de Vlaamse samenleving worden internationaal goed behartig
  2. Vlaanderen heeft een sterke(re) internationale reputatie die ons ook beter vooruit helpt
  3. De Vlaamse economie staat in een sterke concurrentiepositie door internationalisering
  4. Vlaanderen draagt ertoe bij dat de internationale armoede verder afneemt
  5. We werken mee aan een democratischere en rechtvaardigere wereld

Internationalisering van de Vlaamse economie is een absolute prioriteit van het Vlaams buitenlands beleid. Willen we onze toekomstige welvaart verzekeren, dan moeten we de concurrentiepositie van Vlaanderen nu versterken. Het is dan ook essentieel om onze belangen voluit te verdedigen en onze troeven krachtig uit te spelen op het internationale niveau.

Ik hecht veel belang aan internationale solidariteit, duurzame ontwikkeling en mensenrechten. Via de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking willen we ertoe bijdragen dat de internationale armoede verder afneemt.

Om al deze doelstellingen te behalen reken ik op een efficiënte en kwaliteitsvolle organisatie. Ik bouw het departement Internationaal Vlaanderen uit tot een volwaardig Vlaams ministerie van Buitenlandse Zaken. Het agentschap Flanders Investment & Trade verstevigen we als centrale actor voor de internationalisering van de Vlaamse economie.

Nieuws over dit onderwerp

1 miljoen euro voor strijd tegen klimaatverandering in Zuid-Afrika

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois, ook bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking, trekt Vlaanderen 1 miljoen euro uit voor de klimaatweerbaarheid van Zuid-Afrika. “De …

Geert Bourgeois in Terzake: "Wat er nu met Catalonië gebeurt, is onwezenlijk"

Er is een diplomatiek conflict ontstaan tussen de Spaanse eerste minister Rajoy en premier Michel. Die laatste heeft in een interview met Le Soir gezegd dat Catalonië en Spanje met elkaar in dialoog …

200.000 euro voor Rohingya-vluchtelingen

Minister-president Geert Bourgeois kent een subsidie toe van 200.000 euro aan het Rode Kruis Vlaanderen voor hulpverlening aan de toenemende stroom Rohingya-vluchtelingen naar Bangladesh. Sinds …